Mosogató, mosogatógépek bekötése

mosogató, mosógépek bekötése

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül igyekeztünk olyan műszaki területekre, szempontokra is felhívni a figyelmet, amelyeket a strangcserék kivitelezésének megkezdése előtt érdemes mérlegelni.

Fontos alapvetés, hogy a kivitelezést soha ne a technika általánosan érvényben lévő szabályai, hanem a technika állása szerint végezzük el. A technika szintje napról napra változik mindig újabb és újabb megoldásokat kínál problémáinkra. Ezek a technológiai újítások mindig összefüggésbe hozhatók a tudomány új vizsgálati eredményeivel.

Amennyiben lehetséges a strangcserét komplexen érdemes elvégezni, azaz a szerelőaknában futó összes csővezetéket úgy, mint hideg, meleg, cirkuláció és szennyvíz javasolt egyszerre, egy időben kicserélni. A teljeskörű strangcsere hátterében áll, hogy a csőanyagok cca. 10-20%-át teszik csak ki a teljes beruházási költségnek.

A legnagyobb hányadot a bontási, hulladék elszállítási illetve a helyreállítási munkálatok adják. Mind ezek miatt nem a beépítésre kerülő csőanyag árán érdemes spórolni, ami minden esetben a minőség csökkenésével is együtt jár, hanem olyan műszaki megoldásokat kell választani, amikkel a kivitelezés felgyorsítható, leegyszerűsíthető így időt és pénzt takaríthatunk meg. Továbbá a felújítással jár kellemetlenségeket is minimalizálni lehet, ha egy „kosszal” történik a strangcsere.

Amennyiben a szerelőaknában egyéb gépészeti vezetékek is futnak úgy, mint szellőzés, fűtés stb. akkor azok együttes cseréje is megfontolandó. Az is mérlegelendő, hogy a strangcserékkel egyidőben a lakásonkénti hideg-, és melegvizes fogyasztásmérők cserélése időszerű-e.

Új csőhálózat kiépítése, rézcső, kpe, ötrétegű cső technológiával, falon belül és kívül szerelve. Régi vascső ólomcső rendszerek cseréje, korszerűsítése. Csőhálózatok bővítése, vízkiállások létesítése. Komplett hideg és meleg vizes rendszerek építése. Kültéri vízbekötés közmű hálózattól. Főakna és mellékakna építése, vízcső bevezetése épületbe, lakásba. Csapok, szerelvények kiépítése szabványos csőre, automata ürítőcsap aknába, közvetlen víztelenítéshez. Vízcső hálózat bővítése, mellékmérő óra kiépítés tervezéssel, kerti csapok öntözőrendszer csőszakaszok kiépítése, fektetése.