Módszere rendeltetése

Módszere rendeltetése

Érintésvédelmi felülvizsgálat módszere rendeltetése

·       Az érintésvédelem felülvizsgálatának célja annak megállapítása, hogy az erősáramú villamos berendezések üzemszerűen feszültség alatt nem álló, de meghibásodás következtében esetleg felszültség alá kerülő fém, vagy egyéb villamosan vezetőanyagú részei el vannak-e látva megfelelő hatásos és szabványos érintésvédelemmel.

·       A felülvizsgálat rendeltetése az, hogy a létesítmény vezetőjének és illetékes szakembereinek tájékoztatást nyújtson a villamos berendezések érintésvédelmének állapotáról, felhívja a figyelmet a hibákra és hiányosságokra, valamint az élet-, vagyon- és üzembiztonság érdekében szükséges intézkedések megtételére.

·       A felülvizsgálatot mindazokon a villamos berendezéseken elvégeztük, melyeket a Megbízó jelenlévő, helyismerettel rendelkező képviselője a felülvizsgálatra megmutatott.

·       Az általunk végzett felülvizsgálat egyrészt műszeres ellenőrző mérésekből, másrészt a villamos berendezések és készülékek szemrevételezéséből áll.