Irodák felülvizsgálata

Irodák felülvizsgálata

Irodai munkahelyen szükséges-e érintésvédelmi felülvizsgálat?

Az irodai munkahelyek a 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet (Kommunális és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzata, továbbiakban: KLÉSZ) hatálya alá tartoznak. A KLÉSZ szerint kommunális épület az igazgatási és irodaépület. A létesítéskor, bővítéskor, átalakításkor érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot kell végeztetni. Ha a villamos hálózaton változtatás nem történt, a KLÉSZ hatévenként érintésvédelmi szerelői ellenőrzést ír elő.
Ugyancsak hatévenként határozza meg a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a KLÉSZ alkalmazási körébe tartozó villamos berendezések időszakos ellenőrző felülvizsgálatát szerelői ellenőrzéssel.
Ha a szerelői ellenőrzés hibákat állapít meg, vagy a megengedettet meghaladó átalakítást észlel, az ellenőrzést szabványossági felülvizsgálatnak kell követnie.
Az érintésvédelmi szerelői ellenőrzést az MSZ 1585:2001 szabvány 4.2.101. pontja szerint legalább IV/c. besorolású villamos szakképzettségű, az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot pedig csak a IV/e. besorolású villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok elvégzésére szakvizsga alapján jogosult személy végezheti.