Inverterek kiválasztása, telepítése

Inverterek jellemzői, karbantartása

Adott rendszer ha több stringből áll, akkor figyelemmel kell lenni a stringek időszaki teljesítésére. Olyan esetben, ha az egyik string(ek) időszakosan eltér a többi string termelési paramétereitől akkor az inverternek le kell tudni kezelni az adott helyzetet. Az eltérő teljesítés adódhat időszaki részleges vagy teljes beárnyékolástól, lényeges tájolási eltérésből (pl. keleti és nyugati tetősíkokra helyezett modulsorok), modulokat érő besugárzási különbségekből. Egy irányba az optimális hozam elérése tervezési kérdés. Ha egy napelem-mező ill. mezők közel azonosan termel(nek), akkor elegendő olyan invertereket alkalmazni, melyek 1 munkapont követővel (MPPT) rendelkeznek. Azonban olyankor, ha a mezők nem tudnak egy időben azonosan termelni, az optimális kialakításhoz több munkapont követésű megoldást kell alkalmazni. Ez megvalósulhat több, független 1 MPPT inverterrel, de költséghatékonyabb lehet egy, de több MPPT-vel rendelkező inverter alkalmazása.