Home office felülvizsgálat

Home office felülvizsgálat

A munkavégzéshez szükséges munkaeszközök használatára két féle módon kerülhet sor:

1/ a munkáltató biztosítja;          2/ a munkavállaló saját tulajdonában van.

A munkáltató által biztosított munkaeszközök megfelelnek az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés követelményének. A munkavállaló saját tulajdonában lévő munkaeszközének is meg kell felelnie ezen követelményének (érintésvédelmi szempontból az elektromos hálózat, hosszabbító, táp és egyéb kábelek sérülés mentesek legyenek).

Ezt az állapotot a home office időtartama alatt fenn kell tartani. Munkáltató tulajdonát képező munkaeszköz meghibásodása, sérülése esetén jelezni kell azt a munkáltató felé. Mindkét típusú munkaeszköz használat esetén hibás, sérült munkaeszközzel munkát végezni tilos!

Munkavállaló javításokat nem végezhet sem elektromos hálózaton, sem készülékben!

Az elosztók többszörös hosszabbítása nem megengedett!

Otthoni munkavégzés esetén is köteles a munkavállaló az általa használt munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően és a munkáltató utasítása szerint használni.

Irodai munkavégzéshez csak ép és sérülésmentes eszközök használhatók (szék, asztal). Kerékkel rendelkező irodai székre ráállni tilos!

Munkavállaló a munkáltató által biztosított számítástechnikai vagy elektronikus eszközt kizárólag a munkavégzéshez használhatja.